Responsive image
Responsive image Responsive image
Responsive image Responsive image
Responsive image

Với xu thế học và chơi các loại nhạc cụ phương Tây đang ngày càng áp đảo, cùng với đó là sự mai một dần của các nhạc cụ Việt Nam, Mỹ Nhạc là một tổ chức triển lãm được ra đời dưới sự nhào nặn của ba bạn trẻ với mong muốn đem lại cái nhìn toàn diện và gần gũi hơn về nhạc cụ Việt Nam qua những tuần lễ triển lãm với những chủ đề, những hoạt động khác nhau nhằm tôn vinh và bảo tồn bản sắc âm nhạc Việt nói riêng và bản sắc văn hóa Việt nói chung.

Hãy cùng chúng tôi bước vào tuần lễ triễn lãm đầu tiên: “Nhạc cụ truyền thống Việt Nam - Ngược dòng quá khứ”, để lặn thật sâu vào cõi tinh hoa của nhạc cụ Việt Nam giàu đẹp trên các phương diện: Lịch Sử - Kết Cấu - Ứng Dụng – Hình Ảnh, từ đó kết tinh và bảo tồn nhạc cụ Việt Nam với bản dạng độc đáo, riêng biệt và được nhiều người biết đến.

Responsive image Responsive image
Responsive image Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image Responsive image
Responsive image Responsive image
Triển lãm “Nhạc cụ truyền thống Việt Nam: Ngược dòng quá khứ” đang diễn ra từ ngày 5/11/19-10/11/19

Triển lãm “Nhạc cụ truyền thống Việt Nam: Ngược dòng quá khứ” đang diễn ra từ ngày 5/11/19-10/11/19

Responsive image
Responsive image
Responsive image

Thư viện ảnh

Lật tìm những bài báo, hình ảnh tư liệu do Mỹ Nhạc tổng hợp và sưu tâm về các khía cạnh khác nhau làm nên tinh hoa đặc sắc và dấu ấn văn hóa của nhạc cụ truyền thống Việt Nam xuyên suốt chiều dài của lịch sử.

Thư viện âm thanh

Khám phá những nhạc cụ lâu đời của Việt Nam vẫn còn được sử dụng sau hàng ngàn, hàng trăm năm qua thư viện âm thanh nơi chứa những thanh âm nghệ thuật lưu giữ ký ức đẹp đẽ của bao thế hệ người Việt Nam.

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

Thư viện ảnh

Lật tìm những bài báo, hình ảnh tư liệu do Mỹ Nhạc tổng hợp và sáng tác về các khía cạnh khác nhau làm nên tinh hoa đặc sắc và dấu ấn văn hóa của nhạc cụ truyền thống Việt Nam suốt chiều dài lịch sử.

XEM THÊM
Responsive image

Thư viện âm thanh

Khám phá những nhạc cụ lâu đời của Việt Nam vẫn còn được sử dụng sau hàng ngàn, hàng trăm năm qua thư viện âm thanh nơi chứa những thanh âm nghệ thuật lưu giữ ký ức đẹp đẽ của bao thế hệ người Việt Nam.

XEM THÊM
Responsive image Responsive image
Responsive image Responsive image
Responsive image

Nhà tài trợ Đồng

Responsive image

Nhà tài trợ Bạc

Responsive image

Nhà tài trợ Vàng

Responsive image

Nhà tài trợ Bạc

Responsive image

Nhà tài trợ Đồng

Responsive image Responsive image
Responsive image Responsive image
Tell us your name *
Enter your email *
Your phone number
Message